Vliegen bestrijding

Home / Ongediertebestrijding / Vliegen bestrijding

Vliegenbestrijding

Naast het feit dat deze vliegen zeer hinderlijk kunnen zijn, kunnen ze ook beruchte ziektes verspreiden. Aan hun poten, monddelen en haren, als ook via de uitwerpselen, nemen ze allerlei ziekteverwekkende bacteriën en virussen mee, die een gevaar kunnen opleveren voor mens en huisdier.

Veel vliegenoverlast is te minimaliseren door de juiste weringsmaatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld:

  • Het afval tijdig en geregeld verwijderen.
  • Afvalemmers en afvalcontainers gebruiken en goed afsluiten.
  • Ook dienen mestputten geregeld leeggehaald te worden.
  • Voedingsmiddelen en grondstoffen niet onafgedekt laten staan.
  • Waar mogelijk vliegengaas aanbrengen, horren lintgordijnen of flapdeuren plaatsen.
  • Op boerderijen dient mest zo spoedig mogelijkafgevoerd worden en moet men de mestgoten en stalvloeren schoonhouden.

Er bestaan veel verschillende manieren om vliegen te bestrijden o.a; vliegenstrips, elektrische vliegendoders, vliegenvallen voor binnen of buiten, behandeling van rustplaatsen van vliegen met daarvoor toegelaten biociden en behandeling van mest ter bestrijding van maden. Wij hebben hiervoor geschikte apparatuur zoals een ruimtevernevelaar en een drukspuit. Middels deze apparatuur kunnen wij een behandeling uitvoeren met de daarvoor toegelaten middelen.

Neem contact op voor de mogelijkheden of een afspraak.